• Home »
  • Article »
  • นิทานเรื่องต้นไม้ต้นที่ไม่ตาย

นิทานเรื่องต้นไม้ต้นที่ไม่ตาย

ครั้งหนึ่งพระราชาเสด็จมาถึงอุทยาน และมองเห็นสภาพที่แห้งโรยรา ต้นไม้ตายลงไปต้นแล้วต้นเล่า ทั้งพุ่มไม้และดอกไม้ก็มีสภาพไม่ต่างกัน

ต้นโอ๊คได้กราบทูลกับพระราชาว่า สาเหตุที่เขาตายเพราะเขาทำใจไม่ได้ที่ไม่สามารถเติบโตได้สูงเท่ากับต้นสน ส่วนต้นสนก็ล้มตายไปแล้วเช่นกัน ต้นสนบอกว่าเธอเองก็ทำใจไม่ได้เช่นกันที่ไม่สามารถให้น้ำองุ่นได้เฉกเช่นต้นองุ่น ส่วนต้นองุ่นก็ขอตายเพราะไม่สามารถเบ่งบานได้สวยงามเท่ากับดอกกุหลาบ

จากนั้นพระองค์จึงได้พบกับต้นไม้โดดเดี่ยวต้นหนึ่งเข้า มันมีหัวใจที่งดงามเบ่งบานด้วยดอกสวยแลดูสดชื่นยิ่งนัก ด้วยความสงสัยพระราชาจึงตรัสถาม พร้อมได้รับคำตอบกลับมา

ต้นไม้โดดเดี่ยวต้นนั้นตอบว่า มันเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะเมื่อพระองค์ปลูกสิ่งใด พระองค์ก็คงต้องการที่จะได้รับความสุขจากดอกและใบของสิ่งนั้น หากพระองค์อยากจะให้ผมเติบโตไปเป็นต้นโอ๊ค องุ่นหรือกุหลาบ พระองค์ก็ต้องปลูกสิ่งนั้น

ดังนั้นผมจึงคิดว่าผมไม่สามารถเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ผมเป็นอยู่ และพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพจากที่ผมมีอยู่ให้ดีขึ้น

ลองมองดูตัวเอง คุณสามารถเป็นในอย่างที่คุณเป็นได้ มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะกลายเป็นคนอื่น คุณสามารถมีความสุขและออกดอกที่เบ่งบาน หรือเลือกที่จะโรยราหากคุณไม่สามารถยอมรับตัวเองได้

almond_tree_california-1280x1024

Facebook Comments

comments

Share This: