• Home »
  • Article »
  • Arthur Blank และ Bernie Marcus ผู้ก่อตั้ง Home Depot ร้านค้าปลีกลำดับที่ 3 ของโลก

Arthur Blank และ Bernie Marcus ผู้ก่อตั้ง Home Depot ร้านค้าปลีกลำดับที่ 3 ของโลก

“เราเชื่อว่า จากจุดเริ่มต้นนั้น ถ้าเราขายสินค้าในราคาที่ถูกต้องและบริการอันแสนยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า, เราจะสามารถปฏิวัติวงการค้าปลีกของอเมริกาได้ และวันนี้ เราคือต้นแบบของร้านค้าปลีก ในแบบที่มันควรจะเป็น”- Bernie Marcus

“ความหลงใหลและการยืดหยัดในสิ่งนั้น มันสามารถช่วยให้เรารู้สึกถึงความแตกต่าง ไม่มีใครเหมือน, แต่เราก็ยังคงต้องหาหนทางใหม่ๆ” – Arthur Blank

 

อาร์เธอร์ แบล้งค์ (Arthur Blank) และ เบอร์นี่ มาร์คัส (Bernie Marcus) เป็นเพื่อนกันมานานหลายปีและรู้จักกันมาตั้งแต่ยังเด็ก ทั้งสองคนนั้นเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีทั้งความสามารถ  ความฉลาด และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ ทั้งคู่ก่อตั้ง Home Depot ขึ้นในปี ค.ศ. 1978 และก้าวไกลจนเปนผูคาปลีกรายใหญอันดับ 3 ของโลก องคกรแหงนี้ถือไดวาเปนผูคาปลีกที่เติบโตรวดเร็วกวาผูคาปลีกรายใดๆ กลาวคือ หลังจากที่ดําเนินกิจการไดราว 20 ปยอดขายของ Home Depot ในปี ค.ศ. 2000 ก็ทะลุ 4 หมื่นลานดอลลาร สหรัฐฯ ไปอยางงายดาย โดยมีสาขาทั้งหมดประมาณ 1,100 แหง (บางส่วนจาก วัฒนธรรมองคกร: ถนนสูความสําเร็จของ Home Depot, จิตติ รัศมีธรรมโชติ)

HomeDepot-GraphicsFairy 

สิ่งที่เราได้เรียนรู้จาก อาร์เธอร์ และ เบอร์นี่

 

เรียนรู้

อาร์เธอร์ และ เบอร์นี่ จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งสองคนอยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอด พวกเขาทั้งคู่ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่รอบๆ อาร์เธอร์ และ เบอร์นี่ พยายามทำความเข้าใจกับ สิ่งต่างๆ เหล่านั้น เพื่อที่จะได้นำมาต่อยอดในการสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่าง Home Depot

 

เติบโต

จงจ้างคนดีและคนที่ซื่อสัตย์เข้ามาทำงานในบริษัทของคุณ เพราะพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ได้มาทำงานเพื่อเงินแค่เพียงอย่างเดียว แต่พวกเขานั้นจะเข้ามาทำงานเพื่ออุทิศตัวตนให้กับบริษัท และคนพวกนี้นี่เองจะช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างมากเลยทีเดียว

 

ทำงานเป็นทีม

อาร์เธอร์ และ เบอร์นี่ ทำงานด้วยกันตลอดเวลา พวกเขามักจะถกเถียงเกี่ยวกับไอเดียของพวกเขาอยู่เสมอ แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในร้านขายของก็ตาม  และพนักงานก็จำเป็นที่จะต้องทำงานด้วยกันเป็นทีม และสิ่งนี้เองที่จะทำให้ลูกค้ายกย่องเรา

 

ฝึกฝนและแต่งตั้งผู้นำ

พนักงานทุกคนต้องการการชี้นำ และการชี้นำนี้จะมาพร้อมกับหัวหน้าที่จะมาบริหารจัดการกับพวกเขา หัวหน้านั้นจำเป็นที่จะต้องถูกฝึกฝนให้รู้จักกับสินค้า และต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและต่อลูกน้อง ผู้นำที่ดีจะให้เครื่องมือที่ดีกับลูกน้อง ไม่ใช่ใช้อำนาจสั่งลูกน้องอย่างเดียว ถ้าขาดผู้นำที่ดี ลูกน้องก็จะไม่ถูกชี้นำอย่างถูกต้อง ลูกค้าเองก็จะไม่ได้รับความพึงพอใจ

 

ขอบคุณรูปภาพจาก http://thumbsup.in.th/

Facebook Comments

comments

Share This: