Monthly Archives: June 2017

  • เปิดมุมมองคนคิดต่าง “ชัยพร  พรหมพันธุ์” ชาวนาเงินล้าน ผู้ไม่ยอมให้ใครมาลิขิตโชคชะตา

    เปิดมุมมองคนคิดต่าง “ชัยพร พรหมพันธุ์” ชาวนาเงินล้าน ผู้ไม่ยอมให้ใครมาลิขิตโชคชะตา

    ชัยพร  พรหมพันธุ์ ยืนมองผืนนาผืนเก่าที่เขาทนทำมานานหลายปี ความยากจนซ้ำเติม ชีวิตไม่ก้าวเดินไปสู่ทางที่ดีกว่า ผลลัทธ์ของผืนนาในแต่ละปีเวียนซ้ำอยู่กับคำว่าขาดทุน – เท่าทุน รายจ่ายไม่เคยลดลง ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี ทำให้ชัยพรพบว่า เขาและการทำนากำลังเดินไปสู่อนาคตที่ตีบตัน ในที่สุดเขาตัดสินใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ตามหลักการเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง ทดลองแปลงนาสมุนไพรเปรียบเทียบกับแปลงนาที่ใช้สารเคมี ผลลัพธ์ที่ได้จากแปลงนาสมุนไพรกลายเป็นคำตอบที่ทำให้เขาดำเนินตามวิถีแบบใหม่นี้มาจนถึงปัจจุบัน “ในเมื่อเส้นทางเดิมๆ..